Diensten

Wij bieden u de onderstaande diensten aan;

Formulieren
KIWA ondernemingsvergunning Vrijstelling wegenbelasting aanvraag
BPM teruggave aanvraag, doorschuiregeling etc. Bezwaarschriften
Bemiddeling in de Taxi branche
Financiële administratie
Opzetten en inrichting van de financiële administratie Verwerken van de financiële administratie
Verzorgen van de aangifte omzetbelasting Verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting
Verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting Tussentijdse rapportages / jaarrapportage
Begeleiding startende onderneming
Salarisadministratie
Opzetten en inrichten van de personeel- en salarisadministratie Verwerking aangeleverde mutaties
Toetsing op relevante regelgeving Controle van de administratie
Verzorgen van de loonaangifte Opzetten van de spaarloon- en levensloopregeling
Vervaardigen van loonstroken Vervaardigen van een uitbetalingslijst
Vervaardigen van de jaaropgaven Verstrekken van de journaalposten t.b.v. de financiële administratie
Verstrekken van salarisinformatie aan belanghebbenden

Adviseren

Verstrekken van fiscaal advies en advies omtrent de taxibranche